ไม้เนื้ออ่อน

ไม้เนื้ออ่อน

ใช้ทั่วไปในการก่อสร้าง ที่บริเวณโครงคร่าวผนังภายในและโครงหลังคา