เครื่องไสไม้

เครื่องไสไม้

เครื่องจักรสำหรับทำให้ชิ้นไม้มีความเรียบและเป็นเส้นตรง สร้างแผ่นไม้ที่จำเป็นสำหรับผนังและพื้นผิวอื่นๆ