ไม้แปรรูป

ไม้แปรรูป

ไม้แผ่นแบนหรือชิ้นสี่เหลี่ยม