เรือนเพาะชำดอกไม้

เรือนเพาะชำดอกไม้

เรือนเพาะชำนี้ออกแบบมาให้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการปลูกดอกไม้