จีพียู

จีพียู

หน่วยประมวลผลกราฟิกส์ ช่วยเสริมประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์