สเต๊กเนื้อใบพาย

สเต๊กเนื้อใบพาย

ชิ้นเนื้อที่เต็มไปด้วยรสชาติ