เครื่องพิมพ์เดลต้า

เครื่องพิมพ์เดลต้า

เครื่องพิมพ์เดลต้าเป็นเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่ทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถผลิตชิ้นส่วนกำหนดเองได้หลากหลาย